Over Stichting C.o.C.A.

Stichting Collectors of Contemporary Art (C.o.C.A.) bestaat uit een groep van acht verzamelaars van hedendaagse kunst. Zij hebben zich verenigd met als doel om het werk van jonge, veelbelovende kunstenaars in Nederland te stimuleren door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse werkbeurs. 

C.o.C.A nodigt daartoe ieder jaar iemand uit die goed de weg kent in het hedendaagse Nederlandse kunstlandschap. Als curator stelt hij of zij een shortlist samen van kunstenaars die voldoen aan het profiel van C.o.C.A. Eén van hen krijgt een geldbedrag van de Stichting om in volledige vrijheid een project naar keuze te realiseren. Het resulterende werk (of een editie daarvan) wordt eigendom van de Stichting. Op die manier wordt een collectie opgebouwd.

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met Alexander Ramselaar: ramselaar@stichtingcoca.nl

Gegevens t.b.v. publicatieplicht ANBI’s:

– Stichting C.o.C.A. (Collectors of Contemporary Art) staat fiscaal geregistreerd onder nummer 8225.98.607 (KvK 50183877) ter adresse van Zeemansstraat 5d, 3016 CN Rotterdam.
– Het bestuur bestaat uit Alexander Ramselaar (voorzitter) en Maurits Hertzberger (secretaris). Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
– De van de leden ontvangen jaarlijkse donaties worden besteed aan een honorarium voor de curator die kunstenaars voordraagt (i), de werkbeurs voor de winnende kunstenaar (ii) en de kosten van de presentatie van het resulterende kunstwerk tijdens Art Rotterdam (iii).
– De doelstelling en beschrijving van de werkwijze van de stichting bovenaan deze pagina is tevens het beleidsplan. De kunstwerken die uit de inspanningen van de stichting zijn voortgekomen worden beschreven op de voorpagina van deze website. Deze kunstwerken zijn het eigendom van de stichting. De werken worden niet verkocht. Mocht dat in de toekomst toch gebeuren, dan bepalen de statuten van de stichting dat de verkregen gelden geheel ten goede dienen te komen aan bevordering van de beeldende kunst.
Klik hier voor het financiële verslag van de uitgeoefende activiteiten tot en met 2020.

Advertentie